Vyhledávání


Kontakt

Hydrocolon.s.r.o.
Lidická 19
Klimkovice
74283
IČ: 27764494

776 667 221

E-mail: cistestrevo@email.cz

Hayflick limit

Co je stárnutí?

Začněme od počátku. Co je stárnutí? Co způsobuje, že stárneme? Je to ve skutečnosti mnoho faktorů, které přispívají ke stárnutí ( poškození volných radikálů, hormonální změny atd. ). Ze všech faktorů, které nás činí starými však vyčnívají dva a to proto,že doposud byly považovány za nedotknutelné.

- Hayflickův Limit

- Glykace proteinů

Hayflickův limit: Životnost buněk

Hayflickův limit je pojmenován po člověku.který jej před téměř čtyřiceti lety objevil. Stručně popsáno- všechny buňky mají jen omezenou kapacitu se v průběhu našeho života dělit. Tato kapacita je různá pro různé typy buněk v našem těle, ale už v ranné dospělosti je polovina této kapacity dělení vyčerpána. Ve středním věku zbývá jen 20 - 39% této kapacity a v tomto bodě začíná stárnutí a posléze přichází smrt.

Tato omezená schopnost buňky se “ zachovat” se nazývá Hayflickův limit. V důsledku určuje HL délku života na buněčné úrovni.

S každým dalším dělením je pravděpodobnost, že se buňka znovu rozdělí nižší. Nakonec se přestane dělit úplne a stává se, jak říkáme, zestárlou.

Stáří je poslední fází  buňky před jejím odumřením. Zestárlé buňky jsou stále živé a metabolicky aktivní. Nejsou však již schopny dále se dělit.

A co je důležitější; tyto buňky mají na svědomí vše, co nám na staří tolik vadí- například rozdíl mezi pružnou pokožkou dítěte a vrásčitou pokožkou seniorů.

Jak buňky stárnou?

Buňky, které se blíží Hayflickovu limitu se dělí méně často a stávají se odlišnými ( odchylnými ). Nabývají různých nepravidelných tvarů. Neseskupují se v paralelních řadách ale nabývají zrnitého vzhledu a odlišují se tvarem i velikostí. Tento zdeformovaný vzhled se se nazývá ZESTÁRLÝ FENOTYP  a je doprovázen poklesem funkčnosti buňky - procesem, který byl donedávna považován za NEZVRATNÝ.

 Převratný objev: zvrat stárnutí:

Ukazuje se, že nejen že můžeme zvrátit proces stárnutí na buněčné úrovni - a to poměrně jednoduše a  RYCHLE, ale také systematicky na úrovni orgánů. Stáří můžeme zvrátit ve rámci toho, jak vypadáme a jak se cítíme. Tím mám na mysli naši pokožku, vlasy a to, kolik máme energie. A dále, samozřejmě, můžeme zvrátit stárnutí ve smyslu prodloužení života.

V čem spočívá tajemství?

Látka, o které hovořím je L-carnosin. Je to přirozeně se vyskytující kombinace dvou aminokyselin, alaninu a hystadinu, která byla objevena v Rusku na počátku století. Vzhledem k tomu, že převážná část výzkumu probíhala v Rusku byl tento až donedávna v USA téměř nedostupný. V poslední době bylo provedeno několik studií a pokusů potvrzujících výzkumy v Rusku. Za zmínku stojí série překvapivých pokusů provedených v Austrálii, které potvrzují,že carnosin omlazuje stárnoucí buňky.  Buňky “ kultivované “ carnosinem žily déle a zachovaly si mladistvý vzhled a zákonitosti růstu.

Tím pravděpodobně nejvíce vzrušujícím výsledkem studií je zjištění, že carnosine je skutečně schopen zvrátit známky stárnutí v buňkách.

Zvrat stárnutí:

Když vědci zkultivovali zestárlé buňky pomocí carnosinu, prokazovaly tyto buňky omlazený vzhled a často zvýšenou schopnost se dělit. Při převodu zpět na medium postrádající carnosin se známky stárnutí velmi rychle objevily znovu.

Prodloužení života buněk

Navíc, medium obsahující carnosin prodloužilo životnost buněk - dokonce starých buněk. Když vědci vzali staré buňky, které již prošly 55-ti děleními a převedli je na medium s carnosinem, přežily tyto buňky až 70 dělení v porovnání s 57 až 61 děleními u netransferovaných buněk.

Toto představuje 25-ti procentní nárůst v počtu buněčných dělení!

V rámci života buněk je to nárůst o neuvěřitelných 300%. Buňky s carnosinem dosáhly 413-ti denní životnosti v porovnání s kontrolními buňkami - 126 až 139 dnů.

Prodloužení délky života

Zatím jsme mluvili jen o buňkách. Co ale znamená carnosin pro délku života ?

Nová ruská studie na myších ukázala,že u myší,kterým je dodáván carnosin je pravděpodobnost, že dosáhnou maximální délky života  dvakrát větší. Carnosin také významně redukuje vnější projevy stárnutí. V důsledku jeho podávání vypadaly myši mladší. 44% z nich mělo lesklou srst. U myší,kterým nebyl podáván carnosin to bylo jen 5%. To představuje o 900% větší šanci vypadat mladě i ve vysokém věku.

Cítit se znovu mladý

Dalším důležitým rozdílem mezi léčenou a neléčenou myší byl v chování. Pouze 9% neléčených myší se ve stáří chovalo mladistvě. V kontrastu s 58% myší, kterým byl podáván carnosin.

Silný antioxidant

Carnosin je jednoduše jedním z nejsilnějších známých antioxidantů. Je to výborný “ čistič” těžkých kovů a silný autoregulátor. A stojí sám, co se týče prevence a zvratu glykace proteinů.

Autoregulátor

Carnosin ma pozoruhodnou schopnost potlačit tělesné procesy, které jsou nadměrné a zrychlit ty, které jsou potlačené.

 Glykace proteinů: cukr a stárnutí:

Glykace je nekontrolovaná reakce cukrů s proteiny. Je to jako když ohříváte cukr a ten karamelizuje. V důsledku je glykace to, co se stane když nadbytečné cukry “zkaramelizují” proteiny v našem těle. V procesu stárnutí je to zásadní faktor a je obzvláště ničivý u diabetiků.

Vaše tělo je tvořeno převážně proteiny. Proteiny jsou v podstatě složky mající na starosti každodenní fungování Vašeho těla. Proto cokoli, co způsobí zhoršení stavu proteinů má tak dramatický dopad na tělesné funkce a vzhled.

Díky převážně destruktivním vlivům cukru a aldehydů mají proteiny v našem těle tendenci podléhat v průběhu stárnutí těmto destruktivním změnám. Tyto ničivé změny jsou primárním faktorem nejen v samotném  procesu stárnutí, ale i v příbuzných projevech stárnutí jakými jsou vrásčitá pokožka, šedý zákal a poškození nervové soustavy - zejména mozku. Studie ukazují, že carnosin je úcinný v boji proti všem těmto formám modifikací proteinů.

Modifikace proteinů a dlouhověkost:

Jak jsem řekl, stárnutí je spojeno s poškozením buněčných proteinů. Carnosin ale buněčné proteiny před poškozením chrání a to nejméně dvěma způsoby:

1)  Váže se se skupinami karbonylů nebo aldehydů, které ocitnou-li se samotné, útocí a vážou se s proteiny.

2 )  Funguje jako antioxidant, který zabraňuje tvoření oxidovaných cukrů. Tyto jsou také nazývány AGEs ( zkratka anglického Avanced Glycosylation End -products - pokročilé glykované finální produkty ) . Jedná se skutečně o již výše zmíněnou karamelizaci  cukrů. Rozhodujícím faktorem zde je, že čím méně AGEs je ve vašem těle , tím mladší jste.

Oba tyto procesy mají velký význam v anti- aging terapii ( terapii proti stárnutí). Klíčové je, že carnosin nejen že zamezuje tvorbě příčných vazeb, ale eliminuje příčné vazby, které se již dřív v proteinech utvořily a tím obnovuje normální funkci membrán.

Zvrat stárnutí:

Hladina carnosinu v našem těle přímo souvisí s délkou a kvalitou našeho života.  A jelikož hladina carnosinu klesá úmerne s přibývajícím věkem, představuje doplňování carnosinu jednu z nejúčinnějších věcí, kterou můžete udělat a pozdržet tak ničivou sílu stáří.

Chybějící článek

I když je carnosin velmi důležitý, má jeden nedostatek ( v uvozovkách ). Ten se nazývá lipofuscin.

Lipofuscin je barvivo (pigment) běžně se vyskytující ve stárnoucím mozku a jiných tkáních, například kůží. Sám o sobě není nebezpečný. Je vedlejším produktem neškodných reakcí, které se již uskutečnily. Například, jedním z vedlejších produktů poškození volných radikálů a poškození proteinů je právě lipofuscin.

Obr. Usazeniny lipofuscinu v srdečním svalu.

Nicméně, doplňujete-li carnosin , děje se něco jiného. Carnosin se rychle váže s aldehydy a zabraňuje jim poškozovat proteiny. Vedlejší produkt této reakce je lipofuscin. Máme zde tedy opět neaktivní sloučeninu lipofuscinu, tentokrát ale jako produkt ochrany před poškozením proteinů. V jiném smyslu, pomocí carnosinu vyměníme poškození proteinů za lipofuscin.

Jak jsem již dříve řekl, lipofuscin sám o sobě není škodlivý. Nicméně, pokud se jej časem nahromadí příliš, může narušit buněčné funkce a funkce orgánů ( tento proces je urychlen, když doplňujete carnosin). Konečný součet tedy je, že jakkoli je produkován,( ať už jako výsledek poškození proteinů nebo jako důsledek užívaní carnosinu v rámci prevence poškození proteinů), chcete se jej zbavit.

DMAE

DMAE je neoddiskutovatelně  dokonalým  společníkem carnosinu v boji proti stárnutí. V prvé řadě zesiluje úcinky carnosinu proti stárnutí a dále poskytuje celou řadu doplňujících výhod sám o sobě.

Co je DMAE?

DMAE je zkratkou DIMETYLAMINOETANOLU , což je přirozeně se vyskytující živina, která zlepšuje syntézu acetylcholinu (ACh). Odpovídající hladina ACh je důležitá pro správné fungovaní paměti.

DMAE se nachází v malém množství v našem mozku a klinické studie ukázaly, že jako doplněk významně podporuje mozkové funkce.

DMAE posiluje carnosin:

Jednou z primárních funkcí DMAE  je, že vyplavuje z našeho těla nahromaděný lipofuscin- z neuronů v našem mozku, z kůže, ze všech ostatních orgánů. Také doplňuje carnosin tím, že sám o sobě zabraňuje a může zvrátit tvorbu příčných vazeb a prodloužit délku života.

Mnoho lidí slyšelo o výsledcích, kterých v boji proti stárnutí dosáhla rumunská vědkyně Ana Aslan s něčím, čemu se říká GH 3, nebo prokain.

Co ale většina lidí neví je, že GH3 se v těle rozkládá na DMAE a PABA. Jinými slovy DMAE je klíčovým komponentem, který Ana Aslan používá ve své formuli proti stárnutí.

Četné vědecké studie nyní ukazují, že DMAE může pomoci :

- zvýšit hladinu acetylcholinu a hladinu RNA v mozku

- stimulovat mentální aktivitu

- rozšířit pozornost

- zvýšit ostražitost

- zvýšit inteligenci ( obzvláště u dětí )

- zlepšit paměť a schopnost učit se

- zvýšit úroven energie

- poskytnout mírný, bezpečný posilující efekt

- stimulovat centrální nervovou soustavu

- ulevit od úzkosti

- pozvednout náladu obecně

- zmírnit poruchy chování a hyperaktivitu spojenou s poruchami pozornosti

- zvýšit motivaci a zmírnit apatii u osob trpících depresí

- navodit hlubší spánek

- časem zredukovat potřebné množství spánku o hodinu denně

- intenzivně prohloubit snění ( o to víc užíváte-li zároveň velké dávky phosphatidyl cholinu - klíčového prvku lecitinu )

- způsobit, že sny se stanou jasnějšími a srozumitelnějšími

- posílit volní vlastnosti ( sílu vůle)

- snížit výskyt a vážnost kocoviny u lidí, kteří konzumují nadměrné množství alkoholu

Acetyl -L -Carnitin

Stejně jako DMAE je acetyl -L-carnitin výborným doplňkem L - carnosinu.

Ačkoli Vaše tělo umí syntetizovat L - carnitin v játrech záleží na vnějších zdrojích ( primárním zdrojem je maso ) zda splní svou funkci.

To může představovat problém pro vegetariány neboť L-carnitin plní v těle několik klíčových funkcí. Může zlepšit fungování imunitního systému tím, že zvýší schopnost  mikrofágů fungovat jako fagocyty.

Může také zlepšit funkci svalové tkáně. Dokonce se ukázalo, že zvyšuje rychlost , je-li podán před cvičením ( výkonem). Také hraje klíčovou roli v produkci buněčné energie tím,že přenáší mastné kyseliny z těla buňky do mitochondrií ( buněčných továren) tak, aby tuky mohly být oxidovány na energii. Bez carnitinu se mastné kyseliny do mytohondrií jednoduše nedostanou.

Existuje nicméně speciální forma L-carnitinu známá jako acetyl- L-carnitin ( ALC) , které se často nedostává ani konzumentům masa, a která plní v podstatě tytéž funkce, ale lépe. Například v rámci produkce buněčné energie ALC přenáší mastné kyseliny do buněčných mytochondrií a navíc zásobuje acetylové skupiny ze kterých se může regenerovat koenzym A ( klíčový metabolický meziprodukt v metabolismu cukrů). Tímto je usnadněn přenos buněčné energie a podpořena činnost mitochondrií. Navíc, ALC je rozpustný ve vodě, což mu umožňuje nejen snadno proniknout přes vnitřní stěny mitochondrií, ale také snadněji projít všemi buněčnými membránami. Jinými slovy - ALC se v těle dostane tam, kam L - carnitine nemůže. ALC snadno projde hematoencefalickou bariérou , kde zajistí několik speciálních neurologických funkcí. Může například:

- usnadnit jak uvolňování, tak syntézu acetylcholinu , klíčové mozkové biochemikálie

- zvýšit hladinu cholinacetylázy v mozku

- posílit uvolňování dopaminu a zlepšit schopnost dopaminu vázat se na  dopaminové receptory

- Chránit neurony zrakového nervu a týlní mozkové kůry

 

Studie navíc prokázaly, že ALC může zabránit zhoršování psychických funkcí spojených s Alzheimerovou chorobou a zpomalit její vývoj.

Je to částečně díky schopnosti ALC chránit neurony před toxicitou beta amyloid proteinu. V důsledku toho :

- ALC zlepšuje bystrost u pacientů s Alzheimerem

- zlepšuje rozsah pozornosti

- zlepšuje krátkodobou paměť

Vzhledem ke svému  úcinku na dopamin ( chemická spojka mezi nervovými buňkami) a dopaminové receptory hraje ALC zřejmě hlavní roli v prevenci a minimalizování příznaků Parkinsonovy choroby.

- ALC  podporuje uvolňování dominu z dopaminergických neuronů a zlepšuje vázání dopaminu na dopaminové receptory.

- ALC zpomaluje pokles počtu dopaminových receptorů , který je součástí normálního procesu stárnutí a propuknutí Parkinsonovy choroby(zde rapidněji).Ve skutečnosti se mnoho badatelů domnívá,že Parkinsonova choroba může být  způsobena právě nedostatkem dopaminu.

-  ALC zpomaluje klesání počtu dopaminových receptorů, které je součástí procesu stárnutí a počátku Parkinsonovy choroby. Mnoho vědců v podstatě věří,že Parkinson může být způsoben nedostatkem dopaminu.

A acetyl-L-carnitin může dokonce hrát roli v pomoci s MS

- ALC zpomaluje (případně zvrátí) degeneraci . Ale především ALC prostě pomáhá zpomalit proces stárnutí mozku.

- ALC zpomaluje nevyhnutelný pokles počtu glukokortikoidních receptorů , který doprovází stárnutí

- zpomaluje  s věkem související zhoršování  hippocampusu ( tkáň v mozkové komoře)

- stimuluje a udržuje růst nových neuronů v mozku ( obojí nezávisle na NGF -Nerve Growth Factor - nervový růstový faktor a jako důsledek zachování NGF) a pomáhá zabránit odumírání existujících neuronů.

- ALC chrání NMDA receptory v mozku  před poklesem souvisejícím s věkem

- ALC zabraňuje  nadměrnému uvolňování  adrenalinu v reakci na stres a zpomaluje vyčerpání luteinizačního hormonu a testosteronu, který doprovází nadměrný stres.

- ALC podporuje funkci cytochromové oxidázy - enzymu zásadního v systému přenosu elektronů

Podpůrný efekt , který má acetyl-L-carnitin na mysl je často pozorován v průběhu několika hodin nebo dokonce do hodiny po podání. Většina lidí  popisuje pocity zlepšení koncentrace a bystrosti a cítí se čilejší. Někteří si všímají mírného zlepšení nálady.

Konkrétněji:

- ALC zlepšuje schopnost se učit spolu s krátkodobou i dlouhodobou pamětí

-zlepšuje náladu o 53%

- zlepšuje kvalitu spánku a snižuje potřebu spánku

- zlepšuje plynulost projevu

-zlepšuje koordinace o nějakých 300 - 400%

A ano, acetyl-L-carnitin pomáhá vyplavování lipofuscinu z těla- především z mozku.